ขั้นตอนเป็นไปได้ใน ลบ Clickkmobi.com from Firefox

กำจัด Clickkmobi.com from Firefox ข้อผิดพลาดที่เกิดจากการ Clickkmobi.com 0x00000006, 0x80244028 WU_E_PT_NO_AUTH_COOKIES_CREATED Windows Update Agent was unable to create any valid authentication cookies., 0x80244009 WU_E_PT_SOAPCLIENT_READ Same as SOAPCLIENT_READ_ERROR – SOAP client failed while reading the response from the server., 0x000000F5, 0x00000061, 0x80240013 WU_E_DUPLICATE_ITEM Operation tried to add a duplicate item to a list., 0x000000D4, 0x80240034 WU_E_DOWNLOAD_FAILED Update failed… Read More »

เอาออก Goldencpi.com from Internet Explorer

การลบ Goldencpi.com ในเพียงไม่กี่ขั้นตอน ต่อไปนี้ Goldencpi.com ติดเชื้อในเบราว์เซอร์ Mozilla Versions Mozilla:51, Mozilla:50, Mozilla:38.3.0, Mozilla:44.0.2, Mozilla Firefox:38.0.1, Mozilla Firefox:45, Mozilla:40.0.3, Mozilla:43.0.2, Mozilla Firefox:38, Mozilla:41.0.2, Mozilla Firefox:39, Mozilla:40.0.2, Mozilla Firefox:51, Mozilla Firefox:40.0.2, Mozilla Firefox:50.0.1, Mozilla:40 Chrome Versions Chrome 49.0.2623, Chrome 57.0.2987, Chrome 51.0.2704, Chrome 50.0.2661, Chrome 48.0.2564, Chrome 56.0.2924, Chrome 58.0, Chrome 55.0.2883, Chrome 53.0.2785, Chrome 54.0.2840 Internet Explorer… Read More »

เคล็ดลับสำหรับ การลบ QuilMiner Malware from Windows 7

การลบ QuilMiner Malware ในขั้นตอนง่ายๆ มีลักษณะที่เกี่ยวข้องกับการติดเชื้อ QuilMiner Malware ที่คล้ายกัน Ransomware [email protected] Ransomware, KillDisk Ransomware, Encryptor RaaS, Radamant Ransomware, Ocelot Locker Ransomware, Versiegelt Ransomware, RAA Ransomware, [email protected] Ransomware Trojan Trojan:Win32/Alureon.EP, Suspicious.s.epi, Obfuscator.QG, Trojan.Vietak.A, I-Worm.Repah, Mailbancos, Trojan.Mincese.gen!A, NuclearPack Exploit Kit Spyware HardDiskVakt, Spyware.BrodcastDSSAGENT, CasinoOnNet, SafeStrip, SpySnipe, Adware Patrol, KGB Spy Browser Hijacker Funsta, Tattoodle, Zinkzo.com, SecondThought, Happili.com, Envoyne.info,… Read More »

Shifu Malware การถอด: ช่วยสอง ลบ Shifu Malware ด้วยมือ

ขั้นตอนง่ายๆในการ ถอนการติดตั้ง Shifu Malware ไฟล์ DLL เหล่านี้เกิดขึ้นจะติดนกพิราบสอง Shifu Malware scecli.dll 0, MsMpCom.dll 6.1.7601.17514, wuwebv.dll 7.5.7601.17514, shfusion.dll 2.0.50727.5420, ehPlayer.dll 6.0.6001.18000, migism_a.dll 5.1.2600.1106, AxInstSv.dll 6.0.6000.16386, schedsvc.dll 0, authmap.dll 7.0.6001.18000, msihnd.dll 0, PresentationFramework.Luna.ni.dll 3.0.6913.0, DWrite.dll 7.0.6002.22573

คู่มือง่ายๆในการ ถอนการติดตั้ง Urelas Malware from Windows XP

Urelas Malware การลบ: วิธีการที่มีประสิทธิภาพ กำจัด Urelas Malware อย่างง่ายดาย ข้อผิดพลาดที่เกิดจากการ Urelas Malware 0x000000D7, 0x00000064, 0x00000048, 0x0000010A, 0x80244001 WU_E_PT_SOAPCLIENT_INITIALIZE Same as SOAPCLIENT_INITIALIZE_ERROR – initialization of the SOAP client failed, possibly because of an MSXML installation failure., 0x00000115, 0x8024C003 WU_E_DRV_REG_MISMATCH The registry type read for the driver does not match the expected type., 0x80244003 WU_E_PT_SOAPCLIENT_GENERATE Same as SOAPCLIENT_GENERATE_ERROR… Read More »

ถอนการติดตั้ง Xtreme RAT from Windows XP

เคล็ดลับสำหรับ การลบ Xtreme RAT from Windows 7 เบราว์เซอร์ที่ติดเชื้อโดย Xtreme RAT Mozilla Versions Mozilla:43, Mozilla Firefox:45, Mozilla Firefox:51, Mozilla:44.0.1, Mozilla:38.5.1, Mozilla:48.0.2, Mozilla Firefox:44.0.1, Mozilla Firefox:45.0.2, Mozilla Firefox:39, Mozilla:46, Mozilla:38.0.1, Mozilla:44, Mozilla:43.0.4 Chrome Versions Chrome 52.0.2743, Chrome 57.0.2987, Chrome 58.0, Chrome 54.0.2840, Chrome 50.0.2661, Chrome 51.0.2704, Chrome 55.0.2883, Chrome 48.0.2564, Chrome 56.0.2924 Internet Explorer Versions Internet Explorer… Read More »

กำจัด 125HTdfjM3QQsNDwnWAS4is9vTdeeAuGmX ทันที

การลบ 125HTdfjM3QQsNDwnWAS4is9vTdeeAuGmX ในการคลิกง่าย ต่อไปนี้ 125HTdfjM3QQsNDwnWAS4is9vTdeeAuGmX ติดเชื้อในเบราว์เซอร์ Mozilla Versions Mozilla:45.0.1, Mozilla:51, Mozilla Firefox:48.0.1, Mozilla:38.0.5, Mozilla Firefox:50.0.2, Mozilla Firefox:51, Mozilla Firefox:43.0.2, Mozilla Firefox:41.0.2, Mozilla:43.0.1, Mozilla Firefox:48, Mozilla Firefox:44, Mozilla Firefox:47.0.1, Mozilla:45, Mozilla:38.3.0 Chrome Versions Chrome 58.0, Chrome 57.0.2987, Chrome 54.0.2840, Chrome 55.0.2883, Chrome 53.0.2785, Chrome 49.0.2623, Chrome 52.0.2743, Chrome 56.0.2924, Chrome 58.0.3026.0, Chrome 48.0.2564, Chrome 51.0.2704 Internet… Read More »

ลบ 1EMQ94wN7SDJDaws85V75VqWKzqDsvVCkR from Windows XP

ขั้นตอนในการ ถอนการติดตั้ง 1EMQ94wN7SDJDaws85V75VqWKzqDsvVCkR ข้อผิดพลาดอื่น ๆ สาเหตุโสม 1EMQ94wN7SDJDaws85V75VqWKzqDsvVCkR 0x80244027 WU_E_PT_NO_AUTH_PLUGINS_REQUESTED The server returned an empty authentication information list., 0x80240019 WU_E_EXCLUSIVE_INSTALL_CONFLICT An exclusive update cannot be installed with other updates at the same time., 0x80244FFF WU_E_PT_UNEXPECTED A communication error not covered by another WU_E_PT_* error code. , 0x8024001D WU_E_INVALID_UPDATE An update contains invalid metadata., 0x000000E6, 0x0000003E, Error… Read More »

สำหรับความช่วยเหลือ การลบ .pqd File Virus from Firefox

.pqd File Virus ถอนการติดตั้ง: รู้วิธีการ เอาออก .pqd File Virus ในการคลิกง่าย .pqd File Virus เป็นความรับผิดชอบในการติดไวรัสไฟล์ DLL SonicMPEGAudioS.dll 2.5.4.1403, profsvc.dll 6.0.6001.18000, halmacpi.dll 6.1.7600.16385, zipfldr.dll 6.1.7600.16385, p2pnetsh.dll 6.0.6000.16386, iprtrmgr.dll 6.1.7601.17514, comsvcs.dll 2001.12.6932.18005, OpcServices.dll 6.1.7601.17514, qcap.dll 6.5.2600.2180, sens.dll 0, msrating.dll 7.0.6002.18005, wmmfilt.dll 1.1.2427.0, cryptui.dll 6.1.7601.17514, kdusb.dll 6.0.6000.16386

ขั้นตอนเป็นไปได้ใน ลบ .brick File Virus from Windows 7

วิธีการ ลบ .brick File Virus from Internet Explorer ไฟล์ DLL เหล่านี้เกิดขึ้นจะติดนกพิราบสอง .brick File Virus wmipdskq.dll 7.0.6000.16705, NlsLexicons002a.dll 6.0.6001.22211, PMIGRATE.dll 10.0.6000.16386, pdm.dll 9.0.30729.1, pmcsnap.dll 6.1.7600.16385, PresentationBuildTasks.dll 3.0.6913.0, wmp.dll 10.0.0.3802, unimdmat.dll 5.1.2600.5512, kerberos.dll 6.1.7601.17527, PresentationCFFRasterizerNative_v0300.dll 3.0.6913.0, System.Web.Services.ni.dll 2.0.50727.4016, thumbcache.dll 6.1.7600.16385, ieencode.dll 2017.0.0.16982, FXSXP32.dll 6.1.7600.16385, dot3cfg.dll 6.0.6000.16386