คำปฏิเสธ

ข้อกำหนดการใช้งาน

โดยการเข้าถึงเว็บไซต์นี้จะถือว่าคุณยอมรับที่จะผูกพันตามข้อตกลงและเงื่อนไขเหล่านี้เว็บไซต์และเงื่อนไขในการใช้ทั้งกฎหมายและระเบียบข้อบังคับและยอมรับว่าคุณมีความรับผิดชอบในการปฏิบัติตามกฎหมายท้องถิ่นที่ใช้บังคับ ถ้าคุณไม่เห็นด้วยกับเงื่อนไขใด ๆ เหล่านี้คุณจะไม่ได้รับอนุญาตจากการใช้หรือการเข้าถึงเว็บไซต์นี้ วัสดุที่มีอยู่ในเว็บไซต์นี้ได้รับความคุ้มครองตามกฎหมายลิขสิทธิ์ที่ใช้บังคับและกฎหมายเครื่องหมายทางการค้า

2 ใช้ใบอนุญาต

ได้รับอนุญาตชั่วคราวเพื่อดาวน์โหลดสำเนาของวัสดุ (ข้อมูลหรือซอฟแวร์) บนเว็บไซต์ removevirusspyware-th.com สำหรับส่วนบุคคลชั่วคราวชมที่ไม่ใช่เชิงพาณิชย์เท่านั้น นี่คือการให้ใบอนุญาตไม่ได้รับการโอนกรรมสิทธิ์และภายใต้ใบอนุญาตนี้คุณอาจไม่:

แก้ไขหรือคัดลอกวัสดุ;

  • ใช้วัสดุเพื่อวัตถุประสงค์ทางการค้าใด ๆ หรือประชาชนแสดงใด ๆ (ในเชิงพาณิชย์หรือที่ไม่ใช่เชิงพาณิชย์);
  • พยายามที่จะแยกหรือย้อนกลับวิศวกรซอฟต์แวร์ที่มีอยู่ในเว็บไซต์ removevirusspyware-th.com ใด ๆ ;
  • ลบลิขสิทธิ์ใด ๆ หรือสัญลักษณ์ที่เป็นกรรมสิทธิ์จากวัสดุอื่น ๆ หรือ
  • โอนวัสดุไปยังบุคคลอื่นหรือวัสดุ “กระจก” บนเซิร์ฟเวอร์อื่น ๆ
  • ใบอนุญาตนี้จะยุติโดยอัตโนมัติหากคุณละเมิดข้อ จำกัด เหล่านี้และอาจถูกยกเลิกโดย removevirusspyware-th.com ณ เวลาใด ๆ เมื่อยุติการรับชมของคุณของวัสดุเหล่านี้หรือเมื่อมีการยกเลิกใบอนุญาตนี้คุณจะต้องทำลายวัสดุดาวน์โหลดใดอยู่ในความครอบครองของคุณไม่ว่าจะเป็นในรูปแบบอิเล็กทรอนิกส์หรือพิมพ์

3 คำปฏิเสธ

วัสดุบนเว็บไซต์ removevirusspyware-th.com ที่มีให้ “ตามที่เป็นอยู่” removevirusspyware-th.com ไม่รับประกันแสดงหรือโดยนัยและขอปฏิเสธความขัดแย้งและการรับประกันอื่น ๆ รวมถึง แต่ไม่ จำกัด เพียงการรับประกันโดยนัยหรือเงื่อนไขของการซื้อขาย, เหมาะสมสำหรับวัตถุประสงค์เฉพาะหรือการไม่ละเมิดทรัพย์สินทางปัญญาหรือการละเมิดสิทธิมนุษยชนอื่น ๆ นอกจาก removevirusspyware-th.com ไม่รับประกันหรือให้การรับรองใด ๆ เกี่ยวกับความถูกต้องของผลที่มีแนวโน้มหรือความน่าเชื่อถือของการใช้วัสดุที่เว็บไซต์ของอินเทอร์เน็ตหรืออื่น ๆ ที่เกี่ยวข้องกับวัสดุดังกล่าวหรือเว็บไซต์ใด ๆ ที่เชื่อมโยงกับเว็บไซต์นี้

4 ข้อ จำกัด

ในกรณีที่ไม่มี removevirusspyware-th.com หรือซัพพลายเออร์ต้องรับผิดต่อความเสียหายใด ๆ (รวมถึง แต่ไม่ จำกัด เพียงความเสียหายที่เกิดการสูญหายของข้อมูลหรือกำไรหรือเนื่องจากการหยุดชะงักทางธุรกิจ) ที่เกิดขึ้นจากการใช้หรือไม่สามารถที่จะใช้วัสดุที่มีในเว็บไซต์อินเทอร์เน็ต removevirusspyware-th.com ของ แม้ว่า removevirusspyware-th.com หรือ removevirusspyware-th.com ตัวแทนผู้มีอำนาจได้รับแจ้งด้วยวาจาหรือเป็นลายลักษณ์อักษรเป็นไปได้ของความเสียหายดังกล่าว เพราะบางเขตอำนาจศาลไม่อนุญาตให้มีข้อ จำกัด ในการรับประกันโดยนัยหรือข้อ จำกัด ของความรับผิดหรือความเสียหายที่เกิดขึ้นข้อ จำกัด เหล่านี้อาจใช้ไม่ได้กับคุณ

5 การแก้ไขและคหบดี

วัสดุที่ปรากฏบนเว็บไซต์ของ removevirusspyware-th.com อาจรวมถึงเทคนิคการพิมพ์ผิดพลาดหรือการถ่ายภาพ removevirusspyware-th.com ไม่รับประกันว่าของวัสดุบนเว็บไซต์ที่มีความถูกต้องครบถ้วนหรือปัจจุบัน removevirusspyware-th.com อาจเปลี่ยนแปลงวัสดุที่มีอยู่บนเว็บไซต์ได้ตลอดเวลาโดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า removevirusspyware-th.com แต่ไม่ทำให้ความมุ่งมั่นในการอัพเดทวัสดุ

6 ลิงค์

removevirusspyware-th.com ไม่ทบทวนทั้งหมดของเว็บไซต์ที่เชื่อมโยงกับเว็บไซต์ของอินเทอร์เน็ตและจะไม่รับผิดชอบต่อเนื้อหาของเว็บไซต์ที่เชื่อมโยงดังกล่าว รวมของการเชื่อมโยงใด ๆ ไม่ได้หมายความถึงการรับรองโดย removevirusspyware-th.com ของเว็บไซต์ การใช้งานใด ๆ ที่เว็บไซต์ดังกล่าวมีการเชื่อมโยงเป็นความเสี่ยงของผู้ใช้

7 ข้อกำหนดของการปรับเปลี่ยนการใช้งาน

removevirusspyware-th.com อาจแก้ไขเปลี่ยนแปลงเงื่อนไขเหล่านี้ในการใช้งานสำหรับเว็บไซต์ได้ตลอดเวลาโดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า โดยการใช้เว็บไซต์นี้จะถือว่าคุณยอมรับที่จะผูกพันตามรุ่นปัจจุบันแล้วข้อตกลงและเงื่อนไขในการใช้

8 กฎหมายที่ใช้บังคับ

การเรียกร้องที่เกี่ยวข้องกับเว็บไซต์ removevirusspyware-th.com ใด ๆ จะถูกควบคุมโดยกฎหมายของรัฐนิวเดลี, อินเดียโดยไม่คำนึงถึงความขัดแย้งกับบทบัญญัติของกฎหมาย